Blog

Odzież ochronna i robocza – różnice

Odzież ochronna i robocza – różnice

Dla wielu osób odzież ochronna jest synonimem odzieży roboczej. Niestety zamienne używanie tych dwóch pojęć jest błędem. Przepisy BHP, które znaleźć można w Kodeksie Pracy, jasno określają jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma typami ubrań pracowniczych. Warto podkreślić, że ubrania robocze nie wymagają odpowiednich certyfikatów, natomiast odzież ochronna musi posiadać certyfikowanie, które potwierdza ochronę przed […]

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe kojarzone są przede wszystkim ze zwiększeniem widoczności na drodze, dlatego uważa się, że stosowane są jedynie przez pracowników służb drogowych odpowiedzialnych za odśnieżanie i sprzątanie oraz z robotnikami wykonującymi roboty drogowe. Oczywiście są one niezbędne zarówno dla osób wykonujące te zawody jak i, w niektórych przypadkach, dla użytkowników dróg. Jednakże istnieją […]

ochrona BHP

Znaczenie kasków ochronnych na budowie

W razie kontroli brak kasku karany jest mandatem w wysokości 500 zł, w razie nieszczęśliwego wypadku i urazu głowy, cena, którą płaci pracownik, jest wielokrotnie wyższa… Dlatego, we własnym interesie, nie powinniśmy bagatelizować zagrożeń na budowie, zwłaszcza, że statystyki pokazują iż 5% wszystkich wypadków przy pracy spowodowane jest właśnie brakiem noszenia kasku. Funkcje kasku ochronnego […]

pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Szkolenie z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Jakie są obowiązki osoby wyznaczonej do udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy? W jaki sposób wyznacza ją pracodawca i jakie szkolenia musi posiadać wyznaczona osoba?  Każdy zakład musi mieć wyznaczone i przeszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby spoczywa na pracodawcy i jest zapisany zarówno w Kodeksie Pracy, jak i rozporządzeniach […]

SSP

Jak działa system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (w skrócie SSP) to zbiór urządzeń (czujniki dymu, czujniki ciepła, sygnalizatory i centrala alarmowa) mających za zadanie samoczynnie wykryć pożar, włączyć alarm i automatycznie powiadomić jednostkę straży pożarnej albo zainicjować inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Najważniejszym zadaniem SSP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru, zanim rozwinie się do rozmiarów trudnych do […]

system oddymiania

Jak działa system oddymiania

System oddymiania przeznaczony jest do odprowadzania gazu, dymu i gorącego powietrza w przypadku pożaru. Wykorzystuje się do tego specjalne otwory oddymiające (okna i klapy dymowe), otwierane w przypadku zaistnienia zagrożenia. Instalacja oddymiania umożliwia mieszkańcom bezpieczną ewakuację z budynku poprzez klatkę schodową. Kiedy system się uruchamia? Systemem oddymiania może być wyzwolony przez czujkę dymową, przycisk oddymiania […]

0

Your Cart