Blog

przegląd gaśnic

Konserwacja i legalizacja gaśnic

Środki gaśnicze są obowiązkowym wyposażeniem każdego budynku, ze szczególnym naciskiem na miejsca pracy oraz wszystkich samochodów. Zwykła gaśnica może skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, a co za tym idzie może pomóc uratować nie tylko mienie, ale przede wszystkim ludzkie życie. Aby mieć pewność, że gaśnica nie zawiedzie w najmniej odpowiednim momencie, trzeba pamiętać o jej […]

detektor gazu

Działanie systemów detekcji gazów

Jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do pomiaru i wykrywania stężenia gazów toksycznych i wybuchowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto znajdziemy również liczne przepisy i instrukcje, […]

Odzież ochronna i robocza – różnice

Odzież ochronna i robocza – różnice

Dla wielu osób odzież ochronna jest synonimem odzieży roboczej. Niestety zamienne używanie tych dwóch pojęć jest błędem. Przepisy BHP, które znaleźć można w Kodeksie Pracy, jasno określają jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma typami ubrań pracowniczych. Warto podkreślić, że ubrania robocze nie wymagają odpowiednich certyfikatów, natomiast odzież ochronna musi posiadać certyfikowanie, które potwierdza ochronę przed […]

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe kojarzone są przede wszystkim ze zwiększeniem widoczności na drodze, dlatego uważa się, że stosowane są jedynie przez pracowników służb drogowych odpowiedzialnych za odśnieżanie i sprzątanie oraz z robotnikami wykonującymi roboty drogowe. Oczywiście są one niezbędne zarówno dla osób wykonujące te zawody jak i, w niektórych przypadkach, dla użytkowników dróg. Jednakże istnieją […]

ochrona BHP

Znaczenie kasków ochronnych na budowie

W razie kontroli brak kasku karany jest mandatem w wysokości 500 zł, w razie nieszczęśliwego wypadku i urazu głowy, cena, którą płaci pracownik, jest wielokrotnie wyższa… Dlatego, we własnym interesie, nie powinniśmy bagatelizować zagrożeń na budowie, zwłaszcza, że statystyki pokazują iż 5% wszystkich wypadków przy pracy spowodowane jest właśnie brakiem noszenia kasku. Funkcje kasku ochronnego […]

pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Szkolenie z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Jakie są obowiązki osoby wyznaczonej do udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy? W jaki sposób wyznacza ją pracodawca i jakie szkolenia musi posiadać wyznaczona osoba?  Każdy zakład musi mieć wyznaczone i przeszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby spoczywa na pracodawcy i jest zapisany zarówno w Kodeksie Pracy, jak i rozporządzeniach […]

0

Your Cart