Blog

SSP

Jak działa system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (w skrócie SSP) to zbiór urządzeń (czujniki dymu, czujniki ciepła, sygnalizatory i centrala alarmowa) mających za zadanie samoczynnie wykryć pożar, włączyć alarm i automatycznie powiadomić jednostkę straży pożarnej albo zainicjować inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Najważniejszym zadaniem SSP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru, zanim rozwinie się do rozmiarów trudnych do […]

system oddymiania

Jak działa system oddymiania

System oddymiania przeznaczony jest do odprowadzania gazu, dymu i gorącego powietrza w przypadku pożaru. Wykorzystuje się do tego specjalne otwory oddymiające (okna i klapy dymowe), otwierane w przypadku zaistnienia zagrożenia. Instalacja oddymiania umożliwia mieszkańcom bezpieczną ewakuację z budynku poprzez klatkę schodową. Kiedy system się uruchamia? Systemem oddymiania może być wyzwolony przez czujkę dymową, przycisk oddymiania […]

przeglądy hydrantów

Jak często należy robić przegląd hydrantów wewnętrznych

Przeglądy oraz czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, będących urządzeniami przeciwpożarowymi, należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Konieczność przeglądu dotyczy wszystkich hydrantów znajdujących się na terenie zakładu, bez względu na ich wiek i stan techniczny. Aktem prawnym określającym częstotliwość przeglądów urządzeń przeciwpożarowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji […]

gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa to rodzaj gaśnicy, w której środkiem gaśniczym jest specjalna piana wyrzucana przez sprężony gaz. Jest idealna do gaszenia pożarów grupy A oraz B, a w szczególności do zagrożeń spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów i olejów.  Działanie gaśnicy pianowej polega na odizolowaniu od dostępu tlenu oraz na zwilżaniu płonących przedmiotów znajdującą się w pianie […]

kurs pierwszej pomocy

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Szkolenia BHP są niezwykle istotne, ponieważ ważne jest aby zarówno pracownik, jak i pracodawca mieli świadomość niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania  codziennych obowiązków służbowych. Obowiązek poddawania pracowników szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z dyspozycji normy art. 211 pkt. 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeksu Pracy. Natomiast szczegółowe zasady prowadzenia […]

imprezy masowe bhp

Zasady BHP podczas imprez masowych

Imprezy masowe wyróżniają się w wśród innych z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenie i konieczność zapobiegania mu, przewidziano wiele wymogów, które muszą spełnić organizatorzy, aby taka impreza mogła się odbyć. Wspomniane zasady oraz obowiązki i uprawnienia organizatora […]

0

Your Cart