Firma

Pozyskaj z nami dotacje z ZUS na BHP

Na czym polega współpraca?

Pozyskanie dotacji z ZUS dla firm na poprawę warunków pracy i BHP.

Obecnie uruchomione zostały środki krajowe w ramach działalności prewencyjnej. Przyznawane są dotacje, których celem jest poprawa BHP i warunków pracy pracowników. Projekt obejmuje firmy w całej Polsce.

Na co można dostać środki ?

Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji.

Może to być zakup i instalacja:

-osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych i tym podobnych),

-osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych i tym podobnych),

-urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, na przykład podnośniki koszowe (na przyczepie), nożycowe (maksymalna kwota dotacji na podnośnik to 50 tysięcy PLN), uprzęże, liny i tak dalej,

-urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków, na przykład podnośników HDS, żurawi (do 450 kilogramów), wózków widłowych i ręcznych samojezdnych (maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu na wózek samojezdny to 50 tysięcy PLN),

-urządzeń oczyszczających powietrze (na przykład: filtrów, filtropochłaniaczy i tym podobnych), urządzeń i elementów wentylacji,

-środków ochrony indywidualnej dla pracowników, na przykład wyposażenia dla spawaczy: kasków, szelek, uprzęży, i tym podobne,

-osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych i tym podobnych),

-elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych i tym podobnych),

-kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych, obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

-wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów i tym podobne), neutralizatorów elektryczności statycznej, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Dotacji nie podlega:

zakup maszyn, urządzeń i narzędzi przewodowych lub bezprzewodowych innych niż z grup wymienionych powyżej, nawet jeśli poprawia to warunki pracy poprzez na przykład automatyzację procesu, na przykład nie można zakupić maszyny do automatycznego pakowania, mimo że odciąża pracownika od prac ręcznych. Z dotacji wyłączone są również remonty pomieszczeń, budowa instalacji elektrycznych lub przeciwpożarowych, koparki, ciągniki siodłowe, tradycyjne rusztowania.

Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie doradcze. Dotyczyć one mogą:

przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami, wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:Tabelka dotacje poprawiona 1

Jakie trzeba spełnić warunki ?

Przede wszystkim trzeba reprezentować firmę, która odprowadza składki do ZUS.
Firma nie może na moment złożenia wniosku – zalegać ze składkami do ZUS.

Jak możemy pomóc ?

Doradzamy i przygotowujemy pełną dokumentację do wzięcia udziału w projekcie. Posiadamy doświadczenie w omawianym projekcie, a także w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Pomagamy w zakresie badań, ekspertyz, projektów technicznych i ofert – które są konieczne do złożenia w ramach projektu.

Zapraszam do współpracy.
Współpracując z nami zyskują państwo sprawdzonego partnera, bezpieczeństwo w biznesie.
Dyrektor Handlowy
Sebastian Michalski

0

Your Cart