222xo-11

Instrukcja przeciwpożarowa

9.00

Opis produktu

Instrukcje przeciwpożarowe:
-Instrukcja alarmowania,
-Ogólna instrukcja PPOŻ,
-Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
-Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla magazynów i składów gazów palnych,
-Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych z materiałami niebezpiecznymi,
-Instrukcja postępowanie na wypadek pożaru dla budynków magazynowych,
-Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych,
-Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży,
-Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (paliwo do silników diesla),
-Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (benzyna),
-Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo,
-Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych,
-Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji dystrybucji gazu płynnego,
-Instrukcja sygnałów alarmowych,
-Instrukcja użytkowania hydrantu wewnętrznego.

*cena dotyczy 1 sztuki instrukcji

Have a Question? Submit it here!

*
*

*

Newsletter Napisz do Nas