Naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych

Naprawa i legalizacja gaśnic

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy to jeden z gwarantów bezpieczeństwa w miejscu pracy. W związku z tym, firma Firewall prowadzi usługę kompleksowej naprawy i konserwacji gaśnic oraz pozostałych agregatów gaśniczych. Weryfikujemy działanie sprzętów i udzielamy niezbędnej legalizacji.

Polecamy także inne usługi z naszej oferty, w tym fachowe przeglądy parametrów hydrantów zewnętrznych.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart