Działanie systemu oddymiania budynków – blog firmy Firewall

system oddymiania

System oddymiania przeznaczony jest do odprowadzania gazu, dymu i gorącego powietrza w przypadku pożaru. Wykorzystuje się do tego specjalne otwory oddymiające (okna i klapy dymowe), otwierane w przypadku zaistnienia zagrożenia. Instalacja oddymiania umożliwia mieszkańcom bezpieczną ewakuację z budynku poprzez klatkę schodową.

Kiedy system się uruchamia?

Systemem oddymiania może być wyzwolony przez czujkę dymową, przycisk oddymiania albo zewnętrzne urządzenia wyzwalające. Dla zwiększenia naturalnego ciągu, w dolnych częściach budynku montowane są dodatkowe elementy otwieralne, które zwiększają dopływ świeżego powietrza. Dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, duże znaczenie ma jak najszybsze otwarcie klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (są to np. okna napowietrzające), dlatego system powinien włączać się automatycznie po wykryciu zadymienia.

Elektryczny system oddymiania

Bardzo popularnym i nowoczesnym rozwiązaniem jest instalacja elektrycznych systemów oddymiania, które sterowane są centralnie i mogą oprócz odprowadzania dymu i gorąca służyć również do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. Napęd elektryczny daje użytkownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu. System elektryczny cechują m.in.:

  • szybkie włączanie systemu przez czujki pożarowe,
  • stały monitoring parametrów systemu,
  • łatwe zintegrowanie systemu oddymiania z innymi systemami w obiekcie,
  • konserwacja systemu bez zużycia dodatkowych materiałów,
  • centralne sterowanie systemem.

Instalacja systemów oddymiania

Sprawny system oddymiania musi zostać dobrze zamontowany, a jego elementy połączone ze sobą w taki sposób, żeby zapewniały niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie. Wybierając poszczególne komponenty systemu, najważniejsza jest ich kompatybilność z resztą elementów i innymi instalacjami. Instalacje systemów oddymiania muszą przeprowadzić osoby z odpowiednim doświadczeniem. Oprócz montażu urządzeń i uruchomienia systemu, powinny także przeszkolić z jego działania użytkowników końcowych.

0

Your Cart