System sygnalizacji pożaru – czym jest i jak działa SSP

SSP

System sygnalizacji pożaru (w skrócie SSP) to zbiór urządzeń (czujniki dymu, czujniki ciepła, sygnalizatory i centrala alarmowa) mających za zadanie samoczynnie wykryć pożar, włączyć alarm i automatycznie powiadomić jednostkę straży pożarnej albo zainicjować inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

Najważniejszym zadaniem SSP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru, zanim rozwinie się do rozmiarów trudnych do jego opanowania. Dzięki szybkiemu wykryciu dymu i ognia, możliwa jest bezpieczna ewakuacji budynku i szybkie podjęcie akcji gaśniczej.

System sygnalizacji pożaru powinien działać niezależnie od innych systemów, tak aby nie wpływały one na jego sprawne działanie. Jedyną dozwoloną płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest oprogramowanie.

Gdzie warto zamontować SSP

Instalacja systemów sygnalizacji pożaru jest opłacalna wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. Systemy SSP działają w oparciu o rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach czujki pożarowe, które reagują na dym, wzrost temperatury lub płomienie. Sygnał z czujki trafia do centrali pożarowej, gdzie pokazuję się informacja, która czujka wykryła zagrożenie. Dzięki temu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie działania.

System może również automatycznie powiadomić najbliższą jednostkę straży pożarnej oraz sterować innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, takimi jak np. drzwi pożarowe albo klapy oddymiające. SSP najczęściej stosowany jest w budynkach, w których jest duże skupisko ludzi albo znajdują się cenne dobra materialne, takich jak: szkoły, teatry, muzea, akademiki, hotele, biblioteki, serwerownie, hale produkcyjno-magazynowe czy banki.

0

Your Cart