Rodzaje gaśnic – zastosowanie i działanie gaśnicy pianowej

gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa to rodzaj gaśnicy, w której środkiem gaśniczym jest specjalna piana wyrzucana przez sprężony gaz. Jest idealna do gaszenia pożarów grupy A oraz B, a w szczególności do zagrożeń spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów i olejów.

 Działanie gaśnicy pianowej polega na odizolowaniu od dostępu tlenu oraz na zwilżaniu płonących przedmiotów znajdującą się w pianie wodą. Najlepiej sprawdza się w gaszeniu pożarów z grupy A i B. Gaśnice pianowe często są stosowane jako zabezpieczenie przed pożarem obiektów gastronomicznych i kuchennych, ponieważ doskonale radzą sobie z tłuszczami i olejami jadalnymi.

Wśród zalet gaśnic pianowych należy wymienić przede wszystkim ich prostą i szybką obsługę, możliwość łatwego usunięcia środka gaśniczego, a także wysoką skuteczność gaszenia. Cechuje je możliwość wielokrotnego napełniania, co pozwala zaoszczędzić na zakupie nowej gaśnicy. Trzeba jednak pamiętać, że gaśnice pianowe nie nadają się do gaszenia ciał reagujących chemicznie z wodą oraz rzeczy drogocennych i wrażliwych na zamoczenie.

Czy można gaśnicą pianową gasić elektronikę?

Panuje przekonanie, że wszystkie gaśnice pianowe nie nadają się do gaszenia urządzeń elektrycznych, ponieważ grożą porażeniem prądem. Jest to jednak opinia nieprawdziwa, ponieważ nowe modele gaśnic posiadają specjalną dyszę kropelkową, która pozwala gasić bez ryzyka urządzenia pod napięciem do 1000V, pod warunkiem że zachowamy odległość 1 metra od urządzenia.

Środkiem gaśniczym stosowanym w gaśnicach pionowych jest piana gaśnicza. Stanowi ona koncentrat środka pianotwórczego oraz wody. Piana uwalnia się ze zbiornika pod wpływem gazu, przeważnie dwutlenku węgla albo azotu.

0

Your Cart