Udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy – blog FIREWALL

pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Jakie są obowiązki osoby wyznaczonej do udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy? W jaki sposób wyznacza ją pracodawca i jakie szkolenia musi posiadać wyznaczona osoba? 

Każdy zakład musi mieć wyznaczone i przeszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby spoczywa na pracodawcy i jest zapisany zarówno w Kodeksie Pracy, jak i rozporządzeniach w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy powinna zająć się obsługą punktów pierwszej pomocy i apteczek. Ważne jest, żeby przed podjęciem tej odpowiedzialnej funkcji została przeszkolona. Przed wytypowaniem odpowiedniej ilości pracowników na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pracodawca powinien poinformować wytypowanego kandydata o swoim zamiarze.

Jest to ważne, ponieważ może się okazać, że ta osoba nie posiada odpowiednich predyspozycji do podjęcia działań w zakresie pierwszej pomocy. Musi być to osoba zdeterminowana i odważna, która w razie potrzeby udzieli pomocy przedlekarskiej i nie straci przytomności na widok krwi albo urazów osoby poszkodowanej.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone są według różnych programów. W ofercie firm przeprowadzających kursy znajdziemy szkolenie 5 godzinne, 16-20 godzinne, a nawet kompleksowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który trwa ok. 70 godzin. Przed wybraniem firmy, warto spytać się jakimi programami dysponują i czy w trakcie szkolenia odbywają się zajęcia praktyczne (jak np. ćwiczenia na fantomach do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami z pierwszej pomocy dla pracowników, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. W trakcie szkoleń, nasi eksperci nie ograniczają się do samej teorii. Uczestnicy kursy zdobywają także wiedzę w formie ćwiczeń. Dzięki temu, dokładnie rozumieją, jakie kroki należy podjąć  w różnych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia sytuacjach.

0

Your Cart