Blog

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana czasami Instrukcją przeciwpożarową lub Instrukcją pożarową jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku, począwszy od jego odbioru. Instrukcja opracowywana jest najczęściej indywidualnie dla obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zazwyczaj zwiera ona dokumentację graficzną, której również wymagają przepisy. Podstawą prawną do tworzenia Instrukcji pożarowej jest rozporządzenie MSWiA z dnia 7 […]

hełmy ochronne

Po co te kaski? O hełmach ochronnych dla różnych grup pracowniczych

Według statystyka około 12% zgłoszonych wypadków na stanowisku pracy to urazy głowy, a 28% śmiertelnych wypadków jest spowodowane właśnie uszkodzeniami mózgoczaszki. Zagrożeniem są zarówno spadające przedmioty, jak i wystające elementy konstrukcyjne czy przemieszczające się obiekty, które mogą powodować obrażenia skóry głowy, kości czaszki, kręgów szyi oraz mózgu. Aby ochronić się przed wyżej wymienionymi zagrożeniami stosuje […]

przegląd gaśnic

Konserwacja i legalizacja gaśnic

Środki gaśnicze są obowiązkowym wyposażeniem każdego budynku, ze szczególnym naciskiem na miejsca pracy oraz wszystkich samochodów. Zwykła gaśnica może skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, a co za tym idzie może pomóc uratować nie tylko mienie, ale przede wszystkim ludzkie życie. Aby mieć pewność, że gaśnica nie zawiedzie w najmniej odpowiednim momencie, trzeba pamiętać o jej […]

detektor gazu

Działanie systemów detekcji gazów

Jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do pomiaru i wykrywania stężenia gazów toksycznych i wybuchowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto znajdziemy również liczne przepisy i instrukcje, […]

Odzież ochronna i robocza – różnice

Odzież ochronna i robocza – różnice

Dla wielu osób odzież ochronna jest synonimem odzieży roboczej. Niestety zamienne używanie tych dwóch pojęć jest błędem. Przepisy BHP, które znaleźć można w Kodeksie Pracy, jasno określają jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma typami ubrań pracowniczych. Warto podkreślić, że ubrania robocze nie wymagają odpowiednich certyfikatów, natomiast odzież ochronna musi posiadać certyfikowanie, które potwierdza ochronę przed […]

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe kojarzone są przede wszystkim ze zwiększeniem widoczności na drodze, dlatego uważa się, że stosowane są jedynie przez pracowników służb drogowych odpowiedzialnych za odśnieżanie i sprzątanie oraz z robotnikami wykonującymi roboty drogowe. Oczywiście są one niezbędne zarówno dla osób wykonujące te zawody jak i, w niektórych przypadkach, dla użytkowników dróg. Jednakże istnieją […]

0

Your Cart