Blog

ochrona BHP

Znaczenie kasków ochronnych na budowie

W razie kontroli brak kasku karany jest mandatem w wysokości 500 zł, w razie nieszczęśliwego wypadku i urazu głowy, cena, którą płaci pracownik, jest wielokrotnie wyższa… Dlatego, we własnym interesie, nie powinniśmy bagatelizować zagrożeń na budowie, zwłaszcza, że statystyki pokazują iż 5% wszystkich wypadków przy pracy spowodowane jest właśnie brakiem noszenia kasku. Funkcje kasku ochronnego […]

pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Szkolenie z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Jakie są obowiązki osoby wyznaczonej do udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy? W jaki sposób wyznacza ją pracodawca i jakie szkolenia musi posiadać wyznaczona osoba?  Każdy zakład musi mieć wyznaczone i przeszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby spoczywa na pracodawcy i jest zapisany zarówno w Kodeksie Pracy, jak i rozporządzeniach […]

SSP

Jak działa system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (w skrócie SSP) to zbiór urządzeń (czujniki dymu, czujniki ciepła, sygnalizatory i centrala alarmowa) mających za zadanie samoczynnie wykryć pożar, włączyć alarm i automatycznie powiadomić jednostkę straży pożarnej albo zainicjować inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Najważniejszym zadaniem SSP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru, zanim rozwinie się do rozmiarów trudnych do […]

system oddymiania

Jak działa system oddymiania

System oddymiania przeznaczony jest do odprowadzania gazu, dymu i gorącego powietrza w przypadku pożaru. Wykorzystuje się do tego specjalne otwory oddymiające (okna i klapy dymowe), otwierane w przypadku zaistnienia zagrożenia. Instalacja oddymiania umożliwia mieszkańcom bezpieczną ewakuację z budynku poprzez klatkę schodową. Kiedy system się uruchamia? Systemem oddymiania może być wyzwolony przez czujkę dymową, przycisk oddymiania […]

przeglądy hydrantów

Jak często należy robić przegląd hydrantów wewnętrznych

Przeglądy oraz czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, będących urządzeniami przeciwpożarowymi, należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Konieczność przeglądu dotyczy wszystkich hydrantów znajdujących się na terenie zakładu, bez względu na ich wiek i stan techniczny. Aktem prawnym określającym częstotliwość przeglądów urządzeń przeciwpożarowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji […]

gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa to rodzaj gaśnicy, w której środkiem gaśniczym jest specjalna piana wyrzucana przez sprężony gaz. Jest idealna do gaszenia pożarów grupy A oraz B, a w szczególności do zagrożeń spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów i olejów.  Działanie gaśnicy pianowej polega na odizolowaniu od dostępu tlenu oraz na zwilżaniu płonących przedmiotów znajdującą się w pianie […]

0

Your Cart