poznaj ceny naszych usług

Cennik usług przeciwpożarowych i BHP

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług BHP oraz usług przeciwpożarowych. Prezentujemy także stawki za doradztwo i szkolenia BHP, m.in. w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy.

Szczegółowa tabela opłat poniżej.

Nazwa usługi
Cena usługi
USŁUGI PPOŻ
Naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych
od 5 zł
Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży
od 20 zł
Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
od 500 zł
Wyposażanie obiektów - instalacje pożarowe, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
do ustalenia
Przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
do ustalenia
Przegląd systemów oddymiających
od 30 zł
Oznakowanie obiektów - znaki ewakuacyjne, instrukcje
do ustalenia
USŁUGI BHP
Ocena ryzyka zawodowego (opracowanie, aktualizacja)
od 99 zł
Dokumentacja powypadkowa
od 500 zł
Opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń
od 50 zł sztuka
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych
do ustalenia
Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
od ustalenia
Znakowanie magazynów
do ustalenia
SZKOLENIA I DORADZTWO
Szkolenia BHP wstępne
od 50 zł
Szkolenia okresowe kadra robotnicza
od 80 zł
Szkolenia okresowe kadra administracyjno-biurowa
od 75 zł
Szkolenia okresowe kadra kierownicza
od 90 zł
Szkolenia PPOŻ
od 30 zł
Szkolenia Pierwsza Pomoc
od 99 zł
0

Your Cart