Usługi

Profesjonalne usługi BHP i przeciwpożarowe firmy Firewall

 

Jedną z głównych pozycji ofertowych naszej firmy są profesjonalne usługi BHP oraz usługi przeciwpożarowe. Zajmujemy się m.in. fachowym uzbrajaniem, znakowaniem obiektów budowlanych i zabezpieczaniem przejść instalacyjnych. Prowadzimy również przeciwpożarowy serwis techniczny i szkolenia BHP/PPOŻ, a także zaopatrujemy w systemy zarządzania przeciwpożarowego (SZPP).

 

Wychodzimy z założenia, że z bezpieczeństwem nie ma żartów, a zdrowie i życie Klientów jest dla nas wartością najwyższą. Wszystkie zlecenia traktujemy więc niezwykle poważnie i staramy się je realizować w jak najefektywniejszy sposób.

 

Szczegóły oferty usługowej znajdą Państwo w poszczególnych podzakładkach. Zapraszamy!

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart