Szkolenia

Szkolenia BHP i przeciwpożarowe

Firewall to również szkolenia dostosowane do stanowisk, zadań pracownika oraz pracodawcy.
Zazwyczaj szkolenia kojarzą się nam z przymusowym uczestnictwem i mało komunikatywnym prowadzącym. Na szczęście szkolenia Firewall wyglądają inaczej.

Nasza firma proponuje szkolenia oparte na doświadczeniu, prowadzone przez charyzmatycznych ekspertów, którzy w ciekawy sposób przekażą Państwu swoją wiedzę. Indywidualnie ustalamy z Klientem program szkolenia oraz jego długość, dostosowując wszystko do życzeń Klienta i rodzaju prowadzonej przez niego działalności.

Organizujemy szkolenia:

  • – wstępne i okresowe BHP, PPOŻ oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
  • – szkolenia okresowe dla osób na stanowisku robotniczym z zakresu BHP, PPOŻ oraz szkolenia z podstawowego ratownictwa medycznego;
  • – szkolenia okresowe dla osób na stanowisku kierowniczym z zakresu BHP, PPOŻ oraz szkolenia z podstawowego ratownictwa medycznego;
  • – szkolenia PPOŻ z instruktarzem użycia gaśnic;
  • szkolenia przeciwpożarowe i BHP metodą e-learningu.
Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart