Szkolenia BHP

Prowadzimy kursy i szkolenia BHP. Wstępne szkolenie BHP. Okresowe szkolenie BHP.

Profesjonalne szkolenia BHP

Firma Firewall prowadzi kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych prowadzących, posiadających rozległą wiedzę w tematyce BHP. Dzięki temu posiądą Państwo wszystkie niezbędne informacje, przydatne we własnym środowisku pracy.

Poza szkoleniami BHP, zajmujemy się także profesjonalnymi szkoleniami PPOŻ.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart