Szkolenia Pierwsza Pomoc

Szkolenia z pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc w razie nagłego wypadku jest niezbędna. Każdy z nas powinien wiedzieć jak się wtedy zachować, ponieważ dzięki swojej wiedzy może uratować komuś życie.
Właśnie z tego powodu każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy.

Warto, aby osoba prowadząca kurs przeprowadziła go na odpowiednim poziomie. Dlatego nasi eksperci nie ograniczają się do samej teorii na temat pierwszej pomocy. Podczas szkolenia, uczestnicy mogą również sprawdzić zdobytą wiedzę w formie ćwiczeń. Dokładamy jak największych starań, aby każdy kursant, wychodząc ze szkolenia doskonale wiedział, jakie kroki należy poczynić w różnych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia momentach.

Polecamy również nasze profesjonalne szkolenia BHP i szkolenia PPOŻ.

Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart