Usługi BHP

Usługi BHP

Nasza firma w swojej ofercie posiada również usługi BHP.
Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiemy, że dla naszych Klientów najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników, dlatego dokładamy jak najwięcej starań w realizację powierzonych nam zleceń. Nasze usługi dostosowujemy indywidualnie do Klienta.
Proponujemy Państwu:

  • – szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP;
  • – sprzedaż artykułów BHP – odzież, obuwie ochronne, sprzęt przeciwpożarowy, znaki, tablice informacyjne, apteczki, armatura strażacka, itp.;
  • – nadzory inwestorskie;
  • – przygotowanie obiektów do odbioru;
  • – obsługa imprez masowych.
Podstawa Prawna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Newsletter Napisz do Nas
0

Your Cart