System ostrzegawczy przeciw gazom | dobre detektory gazowe

detektor gazu

Jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do pomiaru i wykrywania stężenia gazów toksycznych i wybuchowych jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto znajdziemy również liczne przepisy i instrukcje, które określają zasady stosowania urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów. Wśród urządzeń zapobiegających wybuchom znajdziemy między innymi elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych.

Jak działa detektor gazu

Detektor wykorzystywany jest do pomiaru stężenia gazu w powietrzu. Wykryje on zarówno gaz ziemny, jak płynny oraz opary benzyny. Kiedy nasycenie trujących substancji jest niebezpieczne, systemy alarmujące zostają załączone. Na podobnej zasadzie detektor wykrywa czad. Detektory są zazwyczaj połączone z zaworami gazowymi i w przypadku przekroczenia normy odcinają dopływ gazu. Natomiast podłączony do systemu wentylator usprawnia wymianę powietrza w pomieszczeniu. Miejsce zamontowania czujnika zależy od tego, jaki gaz może zagrażać życiu. W przypadku pomieszczeń, które mogą zostać wypełnione metanem, czyli gazem lżejszym od powietrza, detektory gazu powinny zostać umieszczone około 30 cm pod sufitem. Należy pamiętać, że muszą być one powieszone z dala od otworów wentylacyjnych, okien i drzwi. W przypadku gazów ciężkich detektory należy umieścić około 30 cm nad ziemią, oczywiście w odpowiedniej odległości od drzwi i okien. W przypadku możliwości zatrucia się tlenkiem węgla, czyli gazem o podobnej ciężkości, co powietrze, czujnik powinien znaleźć się na wysokości około 180 cm.

Prawidłowo działający system

Aby system detekcji działał prawidłowo nie wystarczy jedynie ustawienie czujników w odpowiednich miejscach. Bardzo ważne jest także prawidłowe wykonanie całej instalacji oraz zgodna z instrukcją eksploatacja systemu. Urządzenia muszą być odłączone zgodnie z instrukcją, połączone przy użyciu właściwych materiałów. Ponadto ważne jest staranne, zgodne z przepisami wykonanie. Aby system działał bez zarzutów równie ważne jest przestrzeganie zasad określonych w instrukcji obsługi. Konieczne jest przestrzeganie terminów kalibracji oraz kontroli pracy systemów i wymiany akumulatorów.

0

Your Cart