Dlaczego hełmy ochronne są takie ważne | bezpieczna praca

hełmy ochronne

Według statystyka około 12% zgłoszonych wypadków na stanowisku pracy to urazy głowy, a 28% śmiertelnych wypadków jest spowodowane właśnie uszkodzeniami mózgoczaszki. Zagrożeniem są zarówno spadające przedmioty, jak i wystające elementy konstrukcyjne czy przemieszczające się obiekty, które mogą powodować obrażenia skóry głowy, kości czaszki, kręgów szyi oraz mózgu. Aby ochronić się przed wyżej wymienionymi zagrożeniami stosuje się hełmy ochronne, potocznie określano jako kaski ochronne, np. kaski budowlane. Ponadto hełmy ochronne spełniają ważną funkcję, jako konstrukcja bazowa dla innych środków ochrony, np. osłony oczu, twarzy, ochronników słuchu czy osłon karku. Najczęściej spotykane typu kasków ochronnych to: hełmy budowlane i przemysłowe, do pracy na wysokościach, dla kanalarzy, górników, leśników, elektromonterów oraz hutników.

Jakie prace zobowiązują do stosowanie hełmów ochronnych

Kaski ochronne powinny być stosowane w wielu niebezpiecznych pracach. Konieczne są podczas prac na budowie, a zwłaszcza na rusztowaniu i w jego sąsiedztwie. Ponadto pracownik ma obowiązek noszenia hełmu podczas wznoszenia i demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych oraz podczas prac montażowych i instalacyjnych. Zabezpieczenie głowy kaskiem konieczne jest również w trakcie wykonywania zleceń na mostach, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach energetycznych, w stalowniach, walcowniach itd. Także w przypadku prac z materiałami wybuchowymi, podczas wykopów, prac w stoczniach czy wykonywaniu zadań manewrowych na kolei trzeba korzystać z kasku.

Kolory kasków a stanowisko pracy

Przepisy nie regulują kwestii zróżnicowania kolorów kasków ochronnych wydawanych pracownikom. Zasady te zazwyczaj regulowane są przez prawo wewnątrzzakładowe. Inaczej wygląda  sytuacja pracowników budownictwa. W tym wypadku kolor kasku określa funkcję jaką pełni osoba przebywająca na terenie budowy. Żółte kaski przeznaczone są dla pracowników fizycznych, białe dla kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz dla inżynierów. Z niebieskich hełmów korzystają robotnicy pracujący na wysokościach, operatorzy maszyn, elektrycy i energetycy, zielony ma pracownik bhp, czarny architekt, pomarańczowy geodeta, natomiast czerwony praktykanci i goście pojawiający się na budowie.

0

Your Cart