Dlaczego legalizowanie gaśnic jest ważne | przegląd gaśnic

przegląd gaśnic

Środki gaśnicze są obowiązkowym wyposażeniem każdego budynku, ze szczególnym naciskiem na miejsca pracy oraz wszystkich samochodów. Zwykła gaśnica może skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, a co za tym idzie może pomóc uratować nie tylko mienie, ale przede wszystkim ludzkie życie. Aby mieć pewność, że gaśnica nie zawiedzie w najmniej odpowiednim momencie, trzeba pamiętać o jej legalizacji i konserwacji. Warto podkreślić, że takie działania są dodatkowo wymagane przez przepisy prawne. Jednakże nim zajmiemy się użytkowaniem i konserwacją, trzeba zakupić właściwy sprzęt. Ze względu na różny charakter obiektów oraz przypisane do nich klasy zagrożenia pożarniczego wielkość i ilość gaśnic dobierana jest, biorąc pod uwagę m.in.: rodzaj składowanych materiałów, powierzchnię obiektu, odległość między gaśnicami oraz dostęp do sprzętu gaśniczego.

Dlaczego tak ważne jest sprawdzenie stanu gaśnicy

Sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy może zagwarantować, ze ta nie zawiedzie nas w czasie pożaru. W przypadku jeśli gaśnice z pewnych względów są niesprawne, osoby odpowiedzialne za legalizację odsyłają ją do remontu lub zalecają zakup nowej. Remont gaśnicy obejmuje wymianę środka gaśniczego, malowanie, badanie wytrzymałości zbiornika oraz inne czynności zalecane przez producenta. Należy pamiętać, że przegląd gaśnic musi być przeprowadzany w okresach zgodnych z instrukcją producenta i nie rzadziej niż raz do roku. Ponadto jeśli gaśnica znajduje się w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub w otoczeniu oparów chemicznych, zaleca się konserwację co pół roku, a nawet częściej.

Dane po przeglądzie

Po przeglądzie gaśnica zostaje oklejona kontrolką serwisową. Kontrolka oznacza, że osoba wykonująca przegląd stwierdza, że gaśnica przeciwpożarowa jest sprawna technicznie oraz, że spełnia wymagania odpowiednich norm. Na kontrolce znaleźć można takie informacje jak: nazwa i adres firmy wykonującej przegląd gaśnic, imię i nazwisko konserwatora, datę wykonania przeglądu lub naprawy oraz datę następnego badania.

0

Your Cart