Odzież odblaskowa | zalecenia do noszenia odzieży odblaskowej

Kurtki i kamizelki odblaskowe – kto powinien je nosić?

Kurtki i kamizelki odblaskowe kojarzone są przede wszystkim ze zwiększeniem widoczności na drodze, dlatego uważa się, że stosowane są jedynie przez pracowników służb drogowych odpowiedzialnych za odśnieżanie i sprzątanie oraz z robotnikami wykonującymi roboty drogowe. Oczywiście są one niezbędne zarówno dla osób wykonujące te zawody jak i, w niektórych przypadkach, dla użytkowników dróg. Jednakże istnieją również branże, w których warto posiadać odzież odblaskową, nawet jeśli nie przewidują tego przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto trzeba pamiętać, że od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym każda osoba poruszająca się po zmroku poza terenem zabudowanym zobowiązana jest do posiadania elementów odblaskowych, zapewniających prawidłową widoczność na drodze.

Obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej

Kamizelka odblaskowa jest odzieżą ochronną z taśmami posiadającymi właściwości odblaskowe i kolor łatwo odróżnialny od tła. Po zapadnięciu zmroku pieszy bez elementów odblaskowych jest widoczny dla kierowcy w światłach mijania z odległości zaledwie 20-30. To odległość, która nie zawsze pozwala na wykonanie manewru i uniknięcie potrącenia pieszego. Użytkownik drogi ubrany w kamizelkę odblaskową widoczny jest natomiast już z odległości 130-150 m. Jednakże, aby zmniejszyć ryzyko potrącenia, należy pamiętać, że elementy odblaskowe muszą być umieszczone na wysokości, na której znajdą się w zasięgu reflektorów. W wielu krajach wymagane jest wożenie kamizelki odblaskowej w samochodzie. W Polsce nie jest to wymagane, jednakże jej noszenie, szczególnie po zmroku znacznie podnosi bezpieczeństwo po zmroku.

Kto powinien nosić odzież odblaskową

Istnieją jednak zawody, w których posiadanie odzieży odblaskowej jest wymagane przepisami. Do grupy tej należą wspominani wcześniej drogowcy, ale równie ratownicy górscy i pracownicy transportu. W przypadku ratowników górskich, ubrania z elementami odblaskowymi poprawiają bezpieczeństwo ratowników, biorących udział w akcji. Po drugie, czynią ich bardziej widocznych dla turystów, którzy czekają na pomoc. Równie istotne jest korzystanie z odzieży odblaskowej przez kierowców samochodów dostawczych podczas załadunku i rozładunku towarów. Podobne zalecenia dotyczą kierowców wózków widłowych.

0

Your Cart