Ubrania do pracy | różnica między odzieżą ochronną a roboczą

Odzież ochronna i robocza – różnice

Dla wielu osób odzież ochronna jest synonimem odzieży roboczej. Niestety zamienne używanie tych dwóch pojęć jest błędem. Przepisy BHP, które znaleźć można w Kodeksie Pracy, jasno określają jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma typami ubrań pracowniczych. Warto podkreślić, że ubrania robocze nie wymagają odpowiednich certyfikatów, natomiast odzież ochronna musi posiadać certyfikowanie, które potwierdza ochronę przed danym niebezpieczeństwem.

Przeznaczenie odzieży roboczej

Odzież robocza ma za zadanie zabezpieczyć przed czynnikami, które nie zagrażają zdrowiu pracownika. Ma na celu zastąpienie własnych ubrań przed zabrudzeniem lub zniszczeniem. Do odzieży roboczej zalicza się również wszelkie ubrania reklamowe, które mają w jakiś sposób promować i charakteryzować konkretną firmę i branżę. Według kodeksu pracy odzież roboczą zaleca się w przypadku, kiedy pracownik może silnie ubrudzić się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia lub występują czynniki powodujące przyspieszone niszczenie odzieży. Ważnym aspektem korzystania z odzieży roboczej jest również sytuacja, w której konieczna jest specjalna czystość powstałego produktu. W zależności od tego, jaki rodzaj pracy jest wykonywany do odzieży roboczej zalicza się pojedyncze elementy garderoby: kask, obuwie, okulary lub cały komplet ubrań. Do odzieży roboczej zalicza się również ubrania jednorazowe.

Zastosowanie odzieży ochronnej

W przypadku doboru ubrań ochronnych kryteria są nieco inne. Przede wszystkim ten typ odzieży ma za zadanie chronić pracowników przed różnymi niebezpieczeństwami, jakie zagrażają mu w miejscu pracy. Odzież ochronną należy nosić podczas wykonywania czynności, podczas których występuje ryzyko uszkodzenia ciała lub przedostania się do skóry niebezpiecznych substancji. Ryzyko takiej sytuacji niesie ze sobą wysoka lub niska temperatura, wilgoć, ogień, żrące substancje, opary i gazy chemiczne, hałas oraz obsługa niektórych sprzętów mechanicznych. Wedle tych zagrożeń odzież ochronną można podzielić na: niepalną, kwasoodporną, wodoodporną, antyelektrostatyczną, chroniącą przed czynnikami mechanicznymi, odzież ostrzegawczą.

0

Your Cart